Hopp til innholdet Gå til bunntekst

Veileder, kognitiv terapeut og sosionom

Aud Marie Åsen

Biografi

«Jeg er opptatt av at vi sammen skal finne hva som skaper problemer, mønstrene du følger, men mest av alt ha fokus på styrkene dine og hvordan disse kan brukes til å løse utfordringer. Det er deg og dine mål som er i fokus!! Vi skal finne dine ressurser som vil skape endringer og øke livskvaliteten. Jeg ønsker at du nå skal få «verktøy» og kunnskaper som du kan nytte resten av ditt liv»
«Vet du at i løpet av en dag har du mer enn 80 000 tanker som går gjennom hodet? Alle disse er bare tanker, inntil du velger noen som du vi gi oppmerksomhet til. Hvilke tanker du velger ut, er avhengig av flere faktorer, men et eksempel er vaner, selvfølelse, selvkontroll, tankemønster etc.»
Aud Marie er utdannet sosionom med videreutdanning i veiledning, rus, psykisk helsearbeid, kognitiv terapi og master i ledelse. Hun har arbeidet siden 2002 innen psykisk helsevern for voksne både som kliniker og leder i helseforetak og i kommune. Hun er utdannet kognitiv terapeut og har flere års erfaring som kliniker innenfor dette.
Aud Marie ønsker å lære deg hvor stor betydning dine valg av tanker har for hva handling du utfører. Forståelse om hvordan du tenker omkring- og forestillinger du lager deg om en hendelse eller situasjon, blir veldig viktig. Det er denne forståelsen som vil hjelpe deg til å ta grep som gir varige endringer.