Hopp til innholdet Gå til bunntekst

Et helsehus i den fysiske verden er et bygg med en rekke helsetjenester samlet under samme tak. En slik organisering skaper et større fagmiljø, og du som bruker kan få et helhetlig tjenestetilbud.

Sykepleier og gründer bak selskapet Helse Først, Helene Vedvik, fikk ideen om å skape et digitalt helsehus. En plattform der brukere kunne dra nytte av et stort fagmiljø innen helse, samlet på ett sted.

Med Mitt Helsehus ønsker Helene å gjøre relevant helseinformasjon, spesielt innen området overvekt og fedme, tilgjengelig for brukere som ønsker en livsstilsendring.

Brukere skal kunne melde seg inn i Mitt Helsehus, og få eksklusiv tilgang til alle ressurser som ligger i kunnskapsportalen. Innholdet skal være engasjerende og inspirerende. Det skal være tidsaktuelt og oppdatert. Og det skal være allsidig og variert. Brukerne skal kunne finne nyttig informasjon og innhold uansett behov. Enten de ønsker svar på medisinske spørsmål rundt BMI, eller trenger inspirasjon for dagens trimtur, eller vil chatte med en av treningsvennene de har knyttet kontakt med i plattformen.

Helenes Vedviks hjertesak er å kunne hjelpe personer som sliter med overvekt og fedme til et bedre liv. Hun har fra før skapt konseptet Helse Først, som er et kurskonsept for vektnedgang og livsstilsendring.

Mer informasjon?

Registrer din epostadresse, så vil du motta informasjon fra oss om kurs og aktiviteter

Registrert! Oops - prøv igjen..

Overvekt og fedme – et voksende problem i Norge

Ifølge Folkehelserapporten har over halvparten av den voksne befolkningen i Norges overvekt eller fedme. Fedme over tid gir risiko for mange alvorlige sykdommer og plager. Høy BMI medvirker til anslagsvis 2800 årlige dødsfall i Norge. Norske myndigheter har mål om å stanse økning i overvekt og fedme, og redusere fysisk inaktivitet. (Kilde: Folkehelseinstituttet)

Løsningen

For å være med på å stanse økningen i overvekt og fedme blant befolkningen, tror vi at det er viktig å gjøre informasjon og verktøy lett tilgjengelig for brukerne selv.

Mange ønsker ikke å gå via helsevesenet, men vil heller klare seg på egen hånd. De leter på nettet etter metoder for å lykkes med å gå ned i vekt. Problemet er at det er en jungel av informasjon, og et hav av mer eller mindre seriøse aktører som tilbyr metoder for vektnedgang. Det er vanskelig å skille mellom trygge kilder og useriøse.

Målet er at Mitt Helsehus skal være en kunnskapsportal der brukerne finner trygge og sunne råd og metoder for å klare å gå ned i vekt. -Alt samlet på samme sted.

Hei! Jeg er Helene Vedvik og er gründer av Helse Først

Det kostholdet jeg har nå, har jeg fått gjennom å prøve og feile, justere og perfeksjonere. Helt til jeg fant ut hva som fungerer. Mine personlige erfaringer og det jeg har lært gjennom over 20 års yrkeserfaring innen helse og akuttmedisin, har jeg nå satt i system. Resultatet? Helse Først.

Det som gjør mitt opplegg annerledes enn mange av de andre vektreduksjonstilbudene som finnes på markedet i dag, er at det i større grad tar høyde for hele mennesket. Det fysiske, og det mentale. I tillegg til rådgiving om kosthold og trening, får du innsikt i de helsemessige gevinstene du oppnår ved å gå ned i vekt. Kunnskap, innsikt og ikke minst følelsen av mestring hjelper deg til å holde motivasjonen oppe over tid, slik at du kan nå ditt mål om vektnedgang og en friskere kropp.

Husk å registrere din epost nederst på siden, så holder vi kontakten og du vil få informasjon om kurs, oppstart og påmelding ved lansering.

helene vedvik